Fast Moving Report – Sverige 2030

Förändringstakten i samhället är hög. Ska vi förstå de långsiktiga och potentiellt omvälvande konsekvenserna krävs framåtriktat tankearbete. Organisationer som inte lyckas inkludera framtiden i sina verksamheter riskerar att bli omsprungna och kanske missar att tillvarata sina kunders behov och önskemål.

Rapporten Fast Moving 2019 blickar just framåt och beskriver en bild av hur Sverige kan se ut 2030. Den är framtagen av WSP på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel och DLF Service, och bygger på olika myndigheters, institutioners och företags prognoser och modeller över landets framtida utveckling inom olika områden.

Dessa prognoser och modeller utgör grunden i det vi kallar för Basscenario 2030. Men, för att bättre möta en osäker framtid beskriver vi även tre alternativa framtidsscenarier samt vilken effekt de kan tänkas få för Sverige 2030.

Huvudinsikter i Fast Moving Report:

  • vi blir fler – Sverige växer
  • vi blir mer urbana – många kommuner krymper, men inte alla
  • vi vill bo i staden – särskilt när vi är unga
  • vi blir rikare – särskilt i städerna
  • vi arbetar inom tjänstesektorn
  • vi blir äldre – särskilt på landsbygden
  • vi blir mer välutbildade – men inte alla
  • vi konsumerar mer – men annorlunda
  • vi fortsätter ta bilen

Ladda ner rapporten

By | 2019-11-13T14:54:20+00:00 november 13th, 2019|