Ansök nu 2019-07-03T06:52:59+00:00

Ansök till Growspark

Vi utvärderar löpande startups som vill vara med i WSPs Venture Collaboration Program – Growspark. Ansök om att gå med  i Growspark idag om du driver ett startup som är redo att möta en bredare marknad och som tillsammans med WSP kan bygga framtidens samhälle!

Kriterier för att få ansöka till programmet:

  • Ni ska ha en verifierad innovation inom ett eller flera av Growsparks prioriterade områden  – Urban utveckling, Projektering eller Vatten/VA
    Läs mer om våra prioriterade områden för innovation
  • Ni ska vara ett registrerat bolag
  • Ni ska kunna beskriva hur ett samarbete mellan er och WSP blir en win-win-win för er, WSP och för WSPs kunder (befintliga eller nya)