Om Growspark 2019-04-16T08:47:20+00:00

Om Growspark acceleratorprogram

Growspark är Sveriges nya accelerator för innovativa startups som kan skapa värde för samhällsbyggnadsbranschen! Det globala konsultbolaget WSP ligger bakom satsningen, och tanken är att programmet skall skapa förutsättningar för nya och större affärer för startups, liksom bättre innovativa lösningar för WSPs kunder, genom samverkan i Growspark-programmet. WSP finns på ett 50-tal platser i Sverige och vi bjuder in startups från hela landet till samarbete. 

Vad Growspark erbjuder startups

Growspark är utvecklat för att skapa en tripple-win effekt för alla inblandade parter: startups, kunder/användare och WSP. För att uppnå detta har programmet tagit avstamp i hur de bästa acceleratorerna runt om i världen bedriver sin verksamhet. Här presenterar vi vad startups som är med i programmet kan förvänta sig:

  • Fokus på försäljning, tillsammans. Vi tar ingen ägarandel i några startups och tillför inte heller något kapital. Men vi öppnar upp vår kundstock för att skapa affärsmöjligheter för medverkande startups.

  • Fokus på förbättring, tillsammans. WSP är inte ute efter att bli återförsäljare av innovativa produkter. Ambitionen är istället att skapa integrerade erbjudanden där WSPs resurser och startups innovativa lösningar kan skapa unika värden i symbios.

  • Ingen exklusivitet. Startups är välkomna att söka till Growspark även om man är del av en annan inkubator/accelerator, eller är med i andra sammanhang som skulle kunna upplevas som konkurrerande.

  • Management attention, coachning. Alla medverkande startups matchas med en coach på WSP som har dedikerad tid att löpande jobba med acceleratorprocessen. Programmets styrgrupp består också av högsta ledningen på WSP i Norden.

  • Kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Alla som är involverade i Growspark bjuds in till ett antal exklusiva event (all-inclusive) under accelerationsprocessen, med föreläsningar, networking och case-studies.

  • Growspark är en virtuell plattform, vi söker samarbeten med startups i hela Norden. Men WSP finns också på ett 50-tal platser i regionen och möjligheten till att rigga samarbeten mer fysiskt än virtuellt finns när så krävs.

  • Långsiktighet. Utvalda startups bjuds in till ett samarbete under hela 12 månader för att ges en så god chans som möjligt att nå hela vägen till försäljning och leverans tillsammans med WSP under accelerationstiden.

Ansök till Growspark redan i dag!

Innovationer för framtida samhällen

Growspark är skräddarsytt efter WSPs kunders specifika behov med startupbolagen som komplement för att driva digitaliserings- och innovationsprojekt. Det stärker vår expertis och höjer vår leveransförmåga inom hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Genom att ha fokus på affärer och kundnytta är programmet en accelerator och inte en inkubator.

”Våra lösningar formar morgondagens samhällen och bidrar till en hållbar utveckling.”
Magnus Meyer, VD för WSP i Sverige

WSP driver Growspark utan ägande i startupbolagen. Det är icke-exklusivt och konkurrerar därmed inte med andra privata, akademiska eller offentliga aktörer. Med Growspark höjer WSP sin ambition att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen

Om WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 42 000 medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare.

Kort och gott: WSP är ett bolag med resurser att skapa förändring i stor skala. Vi kan skapa en grogrund för större affärer, unika partnerskap och industriell tillväxt för innovationsbolag, samtidigt som vi skapar kund- och samhällsnytta. Därför har vi valt att kalla programmet Growspark. Det är vad man kan kalla ett ”venture collaboration program”, alltså ett samverkansprogram mellan WSP och startups inom innovation och framför allt digitalisering av samhällsbyggnadsbranschen. Med Growspark som plattform höjer WSP sin ambition att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsbranschen.