Prioriterade områden för innovation 2019-04-16T09:21:18+00:00

Prioriterade områden för innovation

Under 2019 prioriterar Growspark att satsa på innovationer och startups med koppling till områdena projektering, urban utveckling samt vatten och VA-system.

Projektering

Med hjälp av robotar och automation kommer företag att kunna sänka sina arbetskostnader, öka produktiviteten och leverera en konsistent kvalitet. AI kommer att höja användarupplevelsen av olika tjänster, öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten. Robotteknik, kognitiva beräkningar och AI kommer att förändra hur vi arbetar och i vilken takt.

Vi vill vara med och driva digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn tillsammans med innovativa startups. Därför söker vi samarbeten inom exempelvis följande områden:

 • Smarta digitala verktyg för projektering
 • Datahantering från projekteringsfasen, till byggfasen och förvaltningsfasen
 • Standardiserade/paketerade projekteringslösningar
 • Automatiserad förslagsgenerering
 • Cirkulär ekonomi som påverkan på projektering
 • Modellhantering
 • Kvalitetssäkring

Urban utveckling

Städerna växer och nya tjänster och ny teknik utvecklas i en allt snabbare takt. Det ställer stora krav på att bygga och omdana ett samhälle som möter nya krav. Det öppnar också nya möjligheter för en hållbar och effektiv urban miljö.

WSP ska erbjuda råd och lösningar som framtidssäkrar våra urbana miljöer. Vi vill driva utformningen av de framtida stadsmiljöerna och söker därför startups som vill samarbeta med oss inom exempelvis följande områden:

 • Smart teknik som kan öka livskvaliteten för boende i urbana miljöer
 • Dataanalysmetoder som skapar nya tjänster och ett effektivare resursutnyttjande av infrastruktur och byggnader
 • Uppkopplad infrastruktur som skapar tryggare miljöer och ett effektivare användande och nya användningsområden.

Vatten och avlopp

Framtidens utmaningar med klimatförändringar och en ökande befolkning innebär en större efterfrågan på olika typer av tjänster inom vattenförsörjning, vatten- och avloppshantering samt vattenrening.

WSP vill utveckla vatten- och VA-relaterade tjänster tillsammans med innovativa startups inom följande områden:

 • AI för asset management av VA-system
 • Digitala verktyg för bättre beslutsunderlag kopplat till VA
 • Projektering av VA-system
 • Nya systemlösningar för VA där mervärden skapas exempelvis genom att restprodukter återvinns eller återanvänds
 • Automatiserad insamling och analys av data, exempelvis om vattennivåer och vattenkvalitet

Vill du prenumerera på Growsparks nyhetsbrev?