Projekt 2019-01-07T14:50:48+00:00

Automatisering av datainsamlingen i tillståndsprocessen

När nya verksamheter vill starta eller befintliga ska byggas ut behövs ofta miljötillstånd. Under sommaren och hösten 2018 har WSP arbetat intensivt tillsammans med startup-bolaget Position Green för att ta fram ett verktyg för att effektivisera datainsamlingen för den tekniska beskrivning som krävs i en tillståndsprocess.

Målet är att verktyget ska minska tiden som måste läggas på datainsamling och öka kvaliteten på den data som behövs för den tekniska beskrivningen. Det nya verktyget är användbart för alla typer av miljötillstånd för industrin, täkter och vattenverksamhet. Verktyget testas nu skarpt i uppdrag. Fler funktioner kommer att adderas framöver.

Mer information

För mer information, kontakta WSPs projektledare Charlotte Hauksson (länk till mail charlotte.hauksson@wsp.com), WSP Environmental eller se https://www.positiongreen.com/hem/

Vill du prenumerera på Growsparks nyhetsbrev?